ราคา วีซ่านักเรียน

ค่าเรียน

หลักสูตร การเรียนเป็นกลุ่ม:

ข่อเสนอที่ 1: หลักสูตรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ   180 ชั่วโมง(6 เดือน)ราคา = 29,900 บาท                     360 ชั่วโมง(1ปี)ราคา = 55,900 บาท 

ข่อเสนอที่ 2: หลักสูตรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ   360 ชั่วโมง ราคา = 10,000 บาท และจ่ายเพิ่ม 6,000 บาทต่อเดือน (11 ครั้ง)

หลักสูตร ตัวต่อตัว:

ข้อเสนอที่ 1: หลักสูตรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ   180 ชั่วโมง(6 เดือน) = 119,000 บาท 

ข้อเสนอที่ 2: หลักสูตรภาษาเยอรมัน 180 ชั่วโมง(6 เดือน) = 129,900 บาท 


Non Immigrant ED-Visa แบบที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง (ถูกต้องตามกฏหมาย) ราคา 130 Euro, หรือ 5,700 บาท(กันยายน 2014) วีซ่า ทุกประเภท เมื่อ หมดอายุ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุวีซ่า 1,900 บาท หากคุณต้องการต่ออายุ วีซ่านักเรียน ในปีถัดไป คุณต้องทำ วีซ่านักเรียนใหม่อีกครั้ง

คุณสามารถทำ วีซ่านักเรียน จากประเทศของคุณได้ด้วย

เมื่อคุณอยู่ในประเทศของคุณ คุณยังสามารถใช้วีซ่านักเรียนได้ด้วย เราจัดเตรียมเอกสารและ สิ่งจำเป็นให้กับคุณ ผ่านทาง อีเมล์ และ โทรศัพท์ คุณสามารถ ชำระค่าบริการได้อย่างง่ายดาย ผ่านบัญชีของเราในประเทศไทย เราจะส่ง เอกสารทั้งหมด (ทางไปรษณีย์) ที่ต้องใช้ติดต่อ กับ สถานทูตไทย นี่เป็นอีกทางหนึ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อดำเนินการ คุณสามารถไปยังประเทศไก้ลเคียง เมื่อคุณมาถึงประเทศไทย คุณสามารถเริ่มต้นเรียนได้ทันที