รับสมัครงาน

รับสมัครครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ

 

คุณสมบัติ 

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือ ภาษาเยอรมัน ได้เป็นอย่างดี

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริง

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบสูง

 ใจเย็น

หากมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรุณาส่งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานพร้อมรูปถ่าย มาที่: info@easy-abc-th.com