ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
กลุ่ม

4-15 คนต่อกลุ่ม

  • 12 ชั่วโมง     3,900 บาท

ราคาพิเศษ 

50 ชั่วโมง: 13,000 บาท

 

ประหยัด 20 % !


ราคาพิเศษ 

80 ชั่วโมง : 19,200 บาท

ประหยัด 26 % !ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ 

120 ชั่วโมง : 25,500 บาท

เมื่อเรียนจบแล้ว ได้รับประกาศนียบัตรอนุมัติโดย กระทรวงศึกษาธิการ

ประหยัด 35 % ! 

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ เรียนส่วนตัว

 

ชั่วโมง
เรียน
ราคา/หลักสูตร
ประหยัด ราคา
ท่านต่อไป
20 ชั่วโมง 14,500     6,000
40 ชั่วโมง 27,600   5 % 11,000
60 ชั่วโมง 39,600   9 % 14,000
80 ชั่วโมง 51,600 11 % 16,000
100 ชั่วโมง 61,500 15 %

18,000

120 ชั่วโมง 72,200
17 % 20,000
200 ชั่วโมง 116,000
20 % 35,500

 

ราคาสำหรับท่านต่อไปจะต้องเป็นญาติ หรือ คนในครอบครัวของนักเรียน ที่จะสามารถลงเรียนในหลักสูตร ตัวต่อตัวตามราคาที่ปรากฏ