หลักสูตร

Sprachkurs Lehrer 

ภาษาเยอรมัน

สำหรับท่านที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องเรียนและสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตร ภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน หรือ Start Deutsch 1 (A1)

ภาษาไทย

  • ถ้าคุณต้องการพูดภาษาไทยและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร

  • ถ้าคุณอาศัยหรือวางแผนที่จะอยู่เมืองไทย

  • We will make sure that you no longer remain an outsider.

ภาษาอังกฤษ

  • สอนจากระะดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง

  • คอร์สเรียนแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว

คอมพิวเตอร์

เรียนรู้การใช้งานของโปรแกรม Word และ Excel การใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การค้นหาข้อมูลต่างๆ, แชท และ การสร้างอีเมล์ส่วนตัว และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

เช่น

  • ภาษารัสเซีย

  • ภาษาอื่นๆ

เรามีคณะครูที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการสอนเพื่อตรงกับความต้องการของคุณ