ค่าเรียนภาษาไทย

ราคาหลักสูตร ภาษาไทย แบบกลุ่ม


นักเรียน 4 – 15 คนต่อกลุ่ม

  • 20 ชั่วโมง:     8,000 บาท

ข้อเสนอพิเศษ:

  • 80 ชั่วโมง: 24,000 บาท

คุณประหยัด 25 % ! ราคาหลักสูตร ภาษาไทย  ตัวต่อตัว

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียน:

  • ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็น สองเท่า
  • การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
  • การเรียน เป็นไปได้อย่างที่ผู้เรียนต้องการ
  • อาจารย์ ผู้สอนสามารถปรับการเรียนการสอนให้ ตรงกับระดับความรู้ของนักเรียนได้ 
  • สามารถเลือกเวลาเรียนได้

 

  
ชั่วโมง
เรียน
ราคา/หลักสูตร
ประหยัดราคา
ท่านต่อไป
20 ชั่วโมง 14,500     6,000
40 ชั่วโมง 27,600   5 % 11,000
60 ชั่วโมง 39,600   9 % 14,000
80 ชั่วโมง 51,600 11 % 16,000
100 ชั่วโมง 61,500 15 %

18,000

120 ชั่วโมง 72,200
17 % 20,000
200 ชั่วโมง 116,000
20 % 35,500

ราคาสำหรับท่านต่อไปจะต้องเป็นญาติ หรือ คนในครอบครัวของนักเรียน  ที่จะสามารถลงเรียนในหลักสูตรตัวต่อตัว ตามราคาที่ปรากฏ