วีซ่า นักเรียน

 

วีซ่า นักเรียน

 

ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการทำวีซ่าด้วยตัวเองอีกต่อไป

 

ฉันจะทำอย่างไรจึงจะได้ วีซ่า นักเรียน และ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 

  1. คุณต้องสมัครเรียนหลักสูตรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจะจัดเตรียม เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน
  2. สำหรับการยื่นเรื่องขอวีซ่านักเรียนครั้งแรก คุณจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ เช่น ประเทศลาว  หรือ ฮ่องกง เป็นต้น  หรือ บางประเทศอาจจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศของตัวเองเพื่อยื่นขอวีซ่า (ปีละครั้งเท่านั้น) โดยคุณจะได้วีซ่าครั้งแรก 90 วัน และจะต้องทำการต่อวีซ่าทุก 90 วัน ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ( โรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการต่อวีซ่ากับคุณ) 
  3. เมื่อคุณได้วีซ่าเข้ามาแล้ว จำเป็นต้องเข้ามารายงานตัวที่โรงเรียน เพื่อเริ่มเรียนหลักสูตรที่คุณได้สมัครไว้ การเรียนตามหลักสูตรของคุณ อาทิตย์ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ( วัน และ เวลาเรียนจะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้จัดการ)

คุณสามารถคงสถานะวีซ่านักเรียนได้สูงสุดถึง 6 ปี โดยที่คุณสามารถเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ได้สูงสุด 3 ปี และสามารถเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอื่นๆได้อีก 3 ปี ที่ทางโรงเรียนเปิดสอนอยู่ นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้วีซ่านักเรียน และเรียนภาษากับเราได้เป็นเวลากว่า 6 ปี

ราคาค่าใช้จ่าย:

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย 360 ชั่วโมง ราคาเพียง 55,900 บาท ต่อปี

ราคาข้างต้นไม่รวม ค่าทำวีซ่า Non Immigrant ED-Visa  (ราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานฑูตไทยของประเทศนั้นๆ สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของเราก่อนที่คุณจะออกนอกประเทศเพื่อทำการยื่นเรื่องขอวีซ่า) การต่ออายุวีซ่า ทุกๆ 90 วัน เสียค่าธรรมเนียม 1,900  บาท

คุณสมบัติและ สิ่งที่จำเป็น

นักเรียนจำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนตามที่โรงเรียนจัดตารางไว้ให้ 4 วัน ต่อ อาทิตย์ และ 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนจะมีการตรวจสอบและควบคุมจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยา

คุณสามารถทำ วีซ่า นักเรียน จากประเทศของคุณได้ด้วย

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น คือ คุณสามารถทำเรื่องยื่นขอวีซ่าจากสถานฑูตไทยในประเทศที่คุณพำนักอยู่ โดยคุณสามารถชำระค่าเรียนผ่านทางการโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียน และทางโรงเรียนจะจัดส่งเอกสารที่จำเป็นในการทำเรื่องขอวีซ่าให้คุณทางไปรษณีย์ (ค่าส่งไปรษณีย์ 1,500 บาท) ซึ่งคุณสามารถนำเอกสารไปขอวีซ่าที่สถานฑูตในประเทศของคุณหรือประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดำเนินการ คุณจะได้รับวีซ่าจากสถานทูตไทยในประเทศของคุณ และคุณสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีที่คุณมาถึงประเทศไทย 

หลักสูตร ภาษาอะไรบ้างที่คุณสามารถเรียนได้

โรงเรียนของเราเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเราใช้ครูที่มีความชำนาญการในการสอนในภาษานั้น ๆ และในหลักสูตรภาษาไทยของเรา เรามีครูที่สามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ